ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 με ανανεωμένο, σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, που αποσκοπεί στη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ logo pada - panepistimio aigaiou
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 με ανανεωμένο, σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, που αποσκοπεί στη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ logo pada - panepistimio aigaiou