Α Εξάμηνο

Π.Μ.

  1.  

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

5

 2.

Σχεδιασμός και Βιωσιμότητα Τουριστικών Προορισμών

5

  1.  

 Τουριστική Οικονομική

5

  1.  

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

5

  1.  

Διεθνές Τουριστικό Δίκαιο, Πιστοποιήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί και Τουριστική Εκπαίδευση

5

  1.  

 Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

5

 

B’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Π.Μ.

1.

Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

5

2.

Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

5

3.

Διοίκηση Ξενοδοχειακών Λειτουργιών

5

4.

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων

5

5.

Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

5

6.

Κοινωνικές Επιστήμες και Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Τουρισμό

5

 

B’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Π.Μ.

1.

Ευεξία και Ποιότητα Ζωής: Νέες Ανάγκες και Υπηρεσίες στον Τουρισμό Υγείας

5

2.

Ιαματικός-Θερμαλιστικός Τουρισμός

5

3.

Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας και Φροντίδας Υγείας

5

4.

Προσβάσιμος Τουρισμός (Τουρισμός ΑΜΕΑ)

5

5.

Δίκτυα Επιχειρήσεων (Clusters) και Διαχείριση Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας

5

6.

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων

5

 

Γ’ Εξάμηνο

Π.Μ.

1.

Διπλωματική Εργασία

30

 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

90